Opdrachten xWomen

Sectoren xWomen

We doen opdrachten in alle sectoren. Onze executives hebben verschillende achtergronden en soorten ervaring. We hebben ervaren dat uitwisseling in sectoren heel veel kan brengen. Andersoortige ervaring verbreed en brengt innovatie mee.

De sectoren zijn zorg, onderwijs, overheid, MKB en grootbedrijf. 

Opdrachten xWomen

We verzorgen verschillende type opdrachten. We verzorgen interim managementrollen, we doen interimopdrachten en zijn in te huren als consultants. 

We hebben inmiddels al een aantal mooie rollen vervuld. Zo hebben onze executives organisaties verder ontwikkeld als directeur van een school, teamleider en directiesecretaris bij de overheid, programmamanager bij verschillende zorgorganisaties en als stafadviseur.